Obec Jenišovice

Jenišovice 12, 468 33

Tel: 483 393 160

mobil: 737 487 981

Email: ou@jenisovice.cz

Úřední hodiny:

PO 8-11, 13-15.30

ST 8-11, 13-17

Schůzku ohledně žádosti k uzavření manželství je třeba předem telefonicky dojednat s matrikářkou úřadu.“

Prohlášení GDPR ZDEProfil zadavatele:
ZDE

Úřední deska

SRD schvalovací doložka, SRD strategický dokument

Sdělení o smlouvách na pronájem hrobového místa

Prohlášení o ochraně soukromí

Územní plán - návrh

Územní plán - odůvodnění

Územní plán - výkresy: Základní členění, Hlavní výkres, Infrastruktura, Veřejně prospěšné stavby, Koordinace, Širší vztahy, ZPF

Výsledky voleb do zastupitelstva 2014

Řád hřbitova

Úřední deska mikroregionu podkozákovsko

Aktuální oznámení

Formuláře

Vyhlášky