Obec Jenišovice

Jenišovice 12, 468 33

Tel: 483 393 160

mobil: 737 487 981

Email: ou@jenisovice.cz

Úřední hodiny:

PO 8-11, 13-15.30

ST 8-11, 13-17

Schůzku ohledně žádosti k uzavření manželství je třeba předem telefonicky dojednat s matrikářkou úřadu.“

Prohlášení GDPR ZDE

Profil zadavatele: ZDE
Úřední deska - formuláře

Zde jsou formuláře ke stažení v PDF:

Formulář cesty přes hranice okresu

Čestné prohlášení cesta přes hranice okresu

Žádost o vydání matričního dokladu

Žádost o vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu

Podmínky pro uzavření sňatku

Žádost o zrušení trvalého pobytu

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

Informace - uzavření manželství státního občana ČR s cizincem

Žádost o vydání osvědčení

Dotazník k uzavření manželství

Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství

Žádost o dotaci z rozpočtu Obce Jenišovice

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice