Obec Jenišovice

Jenišovice 12, 468 33

Tel: 483 393 160

mobil: 737 487 981

Email: ou@jenisovice.cz

Úřední hodiny:

PO 8-11, 13-15.30

ST 8-11, 13-17

Schůzku ohledně žádosti k uzavření manželství je třeba předem telefonicky dojednat s matrikářkou úřadu.“

Prohlášení GDPR ZDE

Profil zadavatele: ZDE
V Jenišovicích

Matriční úřad:     Matriční obvod:
Sídlo: OÚ Jenišovice   * území obce Jenišovice
Úřední dny: PO: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:30   * Frýdštejn
  ST: 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00    
Telefon: 483 393 160    

* Pokud se jedná o vyřizování žádostí k uzavření sňatku je potřeba předem telefonicky domluvit termín návštěvy na matrice!

* Doklady potřebné k uzavření manželství je třeba předložit na matriku nejdéle 1 měsíc před plánovaným obřadem.

Možnost svatebního obřadu na hradě Frýdštejn v roce 2020 vypsané termíny: ZDE

Záležitosti které vyřizuje matrika Obecního úřadu Jenišovice:

Matrika - vystavování matričních dokladů
- příjímání žádostí o uzavření manželství
- vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku
- změna jména a příjmení
- přijímání prohlášení o volbě druhého jména
- vyhotovení zápisů o vydání matričních dokladů občanů ČR narozených, zemřelých a občanů, kteří uzavřeli manželství v cizině
Evidence obyvatel -  žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
- změna adresy místa trvalého bydliště
- úřední zrušení adresy místa trvalého bydliště

Formuláře:

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru

Změna na úseku OP od července 2018

Žádost o vydání osvědčení

Dotazník k uzavření manželství

Další činnosti spadající do agendy matriky vykonává odbor správní Městského úřadu Turnov:

Skálova 84, kanceláře č.102 - 118 Telefon: 481 366 823
vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka e-mail: z.hovorka@mu.turnov.cz mobil: 737 204 258
zástupce vedoucího:   paní Iveta Krtičková e-mail: i.krtickova@mu.turnov.cz

...nahoru...