Obec Jenišovice

Jenišovice 12, 468 33

Tel: 483 393 160

mobil: 737 487 981

Email: ou@jenisovice.cz

Úřední hodiny:

PO 8-11, 13-15.30

ST 8-11, 13-17

Schůzku ohledně žádosti k uzavření manželství je třeba předem telefonicky dojednat s matrikářkou úřadu.“

Prohlášení GDPR ZDEProfil zadavatele:
ZDE

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název: Obec Jenišovice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Obec Jenišovice vznikla na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

3. Popis organizační struktury:

4. Kontaktní údaje:

 1. Kontaktní poštovní adresa: Obec jenišovice, Jenišovice 12, 468 33 Jenišovice
 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Jenišovice 12, 468 33 Jenišovice
 3. Úřední hodiny:
 4. Pondělí 8:00-11:00, 13:00-15:30

  Středa 8:00-11:00, 13:00-17:00

 5. Telefon/fax: 483 393 160
 6. Telefon starosta: 737 487 981
 7. Adresa internetové stránky: www.jenisovice.cz
 8. Adresa e-podatelny:
 9. další elektronické adresy: ou@jenisovice.cz
 10. ID datové schránky: 6mhbhxv
 11. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Viktor Trnka, +420773111127, vic_dpo@centrum.cz

5. Bankovní spojení:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby: 963227339, kód banky 0800

Česká spořitelna a.s. pobočka Jablonec nad Nisou

6. IČO: 00262366

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty:

 1. Seznam hlavních dokumentů:Územní plán k dispozici na OÚ, Místní program obnovy vesnice
 2. Rozpočet:K dispozici na obecním úřadě nebo www.jenisovice.cz
 3. Výroční zpráva 2019
 4. Oznámení o změně jmenování pověřence GDPR
 5. Prohlášení o ochraně soukromí (GDPR)
 6. Výroční zpráva 2018
2019 - Výroční zpráva
Podání Odpověď
26.8.2019 26.8.2019
   
2020
Podání Odpověď
08.07.2020 08.07.2020
   

9. Žádosti o informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. datovou schránkou.

11. Opravné prostředky:

Řádné opravné prostředky (odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Způsob podání opravného prostředku je uveden v poučení rozhodnutí

12. Formuláře: Žádost o změnu územního plánu, žádost o kácení dřevin zde

13. Návod pro řešení nejrůznějších životních situací:

14. Předpisy:

1. Nejdůležitější používané předpisy:

Výše uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí ve Sbírce zákonů, které jsou archivovány na obecním úřadě nebo na www.mvcr.cz

2. Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

15. Náklady a sazebník úhrad za poskytování informací

1. Hrazení nákladů za poskytování informací:

2. Sazebník náhrad:

16. Výroční zprávy

17. Seznam organizací