Obec Jenišovice

Jenišovice 12, 468 33

Tel: 483 393 160

mobil: 737487981

Email: ou@jenisovice.cz

Úřední hodiny:

PO 8-11, 13-15.30

ST 8-11, 13-17

Schůzku ohledně žádosti k uzavření manželství je třeba předem telefonicky dojednat s matrikářkou úřadu.“

Prohlášení GDPR ZDE

Profil zadavatele: ZDE
V Turnově

Finanční úřad:
Sídlo: Havlíčkovo nám. 54, Turnov
Telefon: spojovatelka - 481 360 111
   
Stavební úřad:
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov (radnice)
Kancelář: 302-308
Telefon: spojovatelka - 481 366 111
stavební povolení pro všechny druhy staveb, včetně staveb speciálních
   
Živnostenský úřad:
Sídlo: Skálova 72, Turnov (vedle muzea)
Kancelář: 101-104
Telefon: 481 366 701-5
veškerá státní správa týkající se vydávání živnostenských listů pro živnosti vázané i volné
 
Odbor dopravní:
Sídlo: Skálova 84, Turnov (naproti muzeu, 1. a 2. patro)
Kancelář: 218-223
Telefon: dopravní: 481 366 870, registr vozidel: 481 366 867, ŘP: 481 366 877
* vedení evidence řidičů a vydávání řidičských průkazů, * vedení evidence vozidel, přihlášení, odhlášení, změny, přestavby, dovozy, technické průkazy, * silniční správní úřad - rozhodnutí o povolení k připojení k pozemní komunikaci, dopravní značení, zvláštní užívání komunikací, rozhodnutí o uzavírkách, * vydávání a odebírání průkazů způsobilosti řidičů taxislužby
 
Odbor přestupkového řízení:
Sídlo: Skálova 68, Turnov (městská policie)
Telefon: 481 366 500-1
zpracování přestupkové agendy pro obec Jenišovice
 
Odbor sociálních věcí:
Sídlo: Skálova 84, Turnov (naproti muzeu)
Kancelář: 202-206, 225-226
Telefon: 481 366 853
 
Odbor správní:
Sídlo: Skálova 84, Turnov (naproti muzeu,přízemí)
Kancelář: 102-118
Telefon: 481 366 823
evidence obyvatel, civilní služba, branná pohotovost státu, krizové stavy, pasy
 
Odbor školství, kultury a sportu:
Sídlo: Skálova 72, Turnov (vedle muzea)
Kancelář: 205-207 (1. patro)
Telefon: 481 366 757
 
Odbor životního prostředí:
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov (radnice)
Kancelář: 102-110
Telefon: 481 366 153
vodní hospodářství (stavební povolení na domovní čistírny a septiky), odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů, státní správa myslivosti, ochrana zemědělského půdního fondu (vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavby), rybářství

...nahoru...