Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Sbírka právních předpisů

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

DŮLEŽITÉ VYHLÁŠKY

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 - o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 24.2.2023
Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 9.12.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 - o regulaci hlučných činností 9.12.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 - o nočním klidu 9.12.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - příloha.pdf
 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - stanovení obec. systému odpad. hospodářství  1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 - školské obvody MŠ  1.4.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - školské obvody ZŠ  1.4.2018
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu  11.5.2018
Vyhláška o vydání územního plánu  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o komunálním odpadu  27.3.2015
Obecně závazná vyhláška 1/2014 - o zrušení vyhlášky 1/99  30.5.2014
Obecně závazná vyhláška 3/2012 o zákazu výherních automatů, sázkových her a loterií  1.12.2012
Obecně závazná vyhláška 2/2012 - herny  7.9.2012
Obecně závazná vyhláška 1/2012 o veřejném pořádku a nočním klidu  7.9.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů  1.1.2011
Nařízení obce Jenišovice č. 1/2006 o spalování tuhých paliv  11.9.2006

Zápisy ze zastupitelstva

Kategorie: